සංචාරකයින් blackmail කරන බාලි දූපතේ රිලා හොරු කල්ලිය

සංචාරකයින් blackmail කරන බාලි දූපතේ රිලා හොරු කල්ලිය

බාලි දූපතේ Uluwatu පන්සල ආශ්‍රිතව අපූරු රිලා හොරු කල්ලියක් ජීවත් වෙනවා. අනපේක්ෂිත ආකාරයට සංචාරකයින්ගේ සන් ග්ලාස්, ජංගම දුරකථන වැනි රිලවුන්ගේ අතට හසුකරගත හැකි වටිනා දේ පැහැර ගන්නා මොවුන් ඒවා නැවත ලබා දීමට නම් කප්පම් වශයෙන් උන් ඉතා කැමති කෑම වර්ගයක් බලාපොරෝත්තු වෙනවා.  ඒ කියන්නේ මේ රිලවුන් හොරකම විතරක්ම නෙවෙයි මිනිසුන් blackmail කරන හැටිත් හොදින් දන්නවා.

මේ විඩියෝවේ දී BBC වාර්තාකරුගේ iPhone එක පැහැරගන්නා රිලවෙක් එය නැවත ලබා දීම වෙනුවෙන් ඌ කැමතිම කෑම වර්ගයක් ලබා ගන්නා ආකාරය ඔයාලට බලන්න පුළුවන්.

Why are these monkeys stealing from tourists? - World's Sneakiest Animals: Episode 2 Preview - BBC

© 2015 srilife.lk