කාලිගේ ඇග නිසා වුණ කරදයි,එයාගේ අම්මා ඒකට හොයා ගත්ත විසදුමයි හිනා වෙවී බලන්න

කාලිගේ ඇග නිසා වුණ කරදයි,එයාගේ අම්මා ඒකට හොයා ගත්ත විසදුමයි හිනා වෙවී බලන්න

ඉන්දියානු රෙස්ලින් තරුව කාලී ගැන නොදන්න කෙනෙක් නෑනේ. ඔහු අසාමාන්‍ය ලෙස වර්ධනය වු විශාල සිරුරක් තියෙන කෙනෙක්. මේ නිසා එයාට  මුහුණ දෙන්න වුණ අකරතැබ්බයන් තමයි මේ වීඩියෝවෙන් පෙන්නන්නේ. ඒත් අන්තිමේ දී කාලී තමන්ගේ අසාමාන්‍ය ශක්තිය නිසා සිද්ධ වෙන සියළු කරදර වලින් ගැලවෙන්න විදහක් හොයා ගන්නනවා. ඒ මෙකද්ද කියලා දැනගත්තොත් ඔයාලට හිනා නොවී ඉන්න බැරි වේවි.

 

WWE champion the Great Khali for Ambuja Cement

© 2015 srilife.lk