මේ වගේ විහිළු එහෙ අය කලාට ලංකාවේදී නම් කරන්න හිතන්නවත් එපා

මේ වගේ විහිළු එහෙ අය කලාට ලංකාවේදී නම් කරන්න හිතන්නවත් එපා

the CHAIZYchannel කියන්නේ youtube වෙබ් අඩවියට ඇස් රතුවන විහළු ඇතුලත් වීඩියෝ නිර්මාණය කරන යාළුවො තුන්දෙනෙක්. Venice මුහුදු වෙරළේ එහා මෙහා ඇවිදින පිරිමි අයගේ කලිසම පහතට ඇදලා ගුටි කන විහිළුවක් තමයි මේ විඩියෝ එකේ දී ඔවුන් කරලා තියෙන්නේ. කොහොම හරි මේ විඩියෝ එක හින්දා ගුටි දෙක තුනකුත් කන්නත් ඔවුන්ට සිද්ධ වෙනවා. මේක බැලුවම නම් ඔයාටත්  හිනා යයි. ඒත් ලංකාවේ දී නම් මේ වගේ විහිළු කරන්න හිතන්නවත් එපා.

EXTREME PANTSING PRANK!

© 2015 srilife.lk