සතියක් තුල මිලියන තුනක් දෙනා නැරඹු පුංචි දොනිගේ කපටි විහිළුව

සතියක් තුල මිලියන තුනක් දෙනා නැරඹු පුංචි දොනිගේ කපටි විහිළුව

බ්‍රසීලයේ සාවෝ පෝලෝ නගරයේ Marcelinha කියන මේ පුංචි ගැහැණු දරුවා තම පියා සමග කල මේ අපූරු කපටි විහිළුව පසුගිය සතිය පුරා අන්තර්ජාලයේ ඉතා වේගයෙන් පැතිරී ගියා. මේ දරුවාගේ නිය කපන්න තාත්තා කතුර ලං කරන විටම එයා කෑගහලා තාත්තව බය කරනවා. කතුර ඉවත් කල සැනින් එයා ආපහු හිනාවෙනවා.මේ අපුරු වීඩියෝව මේ වනවිට Youtube හරහා මිලියන 3ක් පමණ පිරිසක් නරඹලා තිබෙනවා. මේ දරුවා අනාගතයේ ඉතා දක්ෂයෙක්වෙයි කියලා මේක බැලුවම ඔයාලට හිතෙයි.

 

Susto no papai. Marcelinha assustando o papai Fla.

© 2015 srilife.lk