කොකා කෝලා බෝතලයක් අහසේ පා කරන විදහ ඉගෙන ගන්න

කොකා කෝලා බෝතලයක් අහසේ පා කරන විදහ ඉගෙන ගන්න

අමුතු විදිහේ විද්‍යාත්මක අත්හදා බැලීම් කරන කණ්ඩායමත් තමයි kreosan කියන්නේ. රුසියානු  ජාතිකයන් වන මොවුන් කරන සමහර අත්හදා බැලීම් නම් ටිකක් භායානකයි. මේ වීඩියෝව ඔවුන් කොකා කෝලා  බෝතලයකට ගෑස් එකතු කරලා කරපු අමුතුම අත්හදා බැලීමක්. මේ අමුතුම සංයෝගය නිසා කොකා කෝලා බෝතලය රොකට් එකක් වගේ ඉහලට වේගයෙන් ගමන් කරනවා. මේ විදහේ දෙයක් අපිටත් කරලා බලන්න පුළුවන් .ඒත් මේ බෝතලයක් ඇගේ වැදුනොත් නම් ලොකු අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්

Что будет если в Колу добавить ПРОПАН ? Coca Cola + propane = Mega ROCKET

© 2015 srilife.lk