ලෝකයේ දිගම පාලම් හදන චීනුන්ගේ, ඔබ නොදුටු වැඩකාරයා

ලෝකයේ දිගම පාලම් හදන චීනුන්ගේ, ඔබ නොදුටු වැඩකාරයා

ලංකාවේ දී නම් පාලම් ඉදි කරනවා කියනනේ විශාල කාලයක් වගේම ශ්‍රමයක් වැය වන ඉතා අපහසු කටයුත්තක්. ඒත් චිනයේ දී නම් SLJ900/32 කියන  යන්ත්‍රය නිසා පාලම් ඉදි කිරීම ඉතාමත් පහසු වී තිබෙනවා. ටොන් 580ක් බරින් යුතු මේ යන්ත්‍රය මීටර් 91.8 දිගින් ද  මීටර් 7.4ක් පළලින් සහ මීටර් 9ක් උසින් ද යුතු ඉතා විශාල යන්ත්‍රයක්. මේ යන්ත්‍රය නිසා පාලම් ඉදිකිරීම කොයිතරම් පහසුවෙලා තියනවද කියලා මේ විඩියෝ එක බැලුවම තේරුම් ගන්න පුළුවන්.

Строительство моста в Китае

© 2015 srilife.lk