පර්ල් වරායට හදියේම කඩා වැටුණු හෙලිකොප්ටරයේ පැහැදිලි දර්ශන

පර්ල් වරායට හදියේම කඩා වැටුණු හෙලිකොප්ටරයේ පැහැදිලි දර්ශන

පසුගිය දිනක හවායි හි පර්ල් වරාය ආසන්න මුහුදට සිවිල් හෙලිකොප්ටර් යානාවක් කඩා වැටී තිබුණා. අනතුර සිදුවන විට හෙලිකොප්ටරය තුල 5 දෙනෙක් ගමන්කර තිබෙන අතර ඉන් එක් අයෙකුගේ තත්වය බරපතල බව මේවන විට දැනගන්නට ලැබී තිබෙනවා.

මේ බිහසුණු අනතුර එම ස්ථානයේ සිටි අයෙක් විසින් පටිගත කර ගැනීමට සමත් වී තිබුණා. ගොඩබිම වෙත ගමන් කරමින් සිටි අතර තුර යාන්ත්‍රික දෝෂයක් නිසා හෙලිකොප්ටරය එක වරම මුහුදට ඇද වැටෙන ආකාරය මෙම වීඩියෝවේ පැහැදිලිව සටහන් වී තිබෙනවා.

Helicopter Crash Pearl Harbor 2/18/16 10:15 am ORIGINAL Eyewitness

© 2015 srilife.lk